Lồng Đèn
0979083286
compare_arrows0

Đèn mây tre treo tường

  • Sort
    Show only in stock:
more_vertĐèn gỗ tre treo tường GT-01
Chi tiết
Đèn gỗ tre treo tường GT-01close

Đèn gỗ tre treo tường GT-01 - Màu sắc:  tre tự nhiên, hoặc sơn- Chất liệu tre:  Làm từ tre đã được xử lý, trống ẩm mốc, mỗi mọt- Kích thước: nhiều kích thước– Giá liên hệ 0979 083 286/0948 914 229 ( Call/Zalo/Viber/WhatApps)              Sản phầm Đèn gỗ tre treo tường GT-01 Đèn mây tre được làm từ chất liệu tre, nứa của đượ..

more_vertĐèn mây treo tường MTT-10
Chi tiết
Đèn mây treo tường MTT-10close

Đèn mây treo tường MTT-10 - Màu sắc:  tre tự nhiên, hoặc sơn- Chất liệu tre:  Làm từ tre đã được xử lý, trống ẩm mốc, mỗi mọt- Kích thước: nhiều kích thước– Giá liên hệ 0979 083 286/0948 914 229 ( Call/Zalo/Viber/WhatApps)              Sản phầm Đèn mây treo tường MTT-10 Đèn mây tre được làm từ chất liệu tre, nứa của được là..

more_vertĐèn mây treo tường MTT-11
Chi tiết
Đèn mây treo tường MTT-11close

Đèn mây treo tường MTT-11 - Màu sắc:  tre tự nhiên, hoặc sơn- Chất liệu tre:  Làm từ tre đã được xử lý, trống ẩm mốc, mỗi mọt- Kích thước: nhiều kích thước– Giá liên hệ 0979 083 286/0948 914 229 ( Call/Zalo/Viber/WhatApps)              Sản phầm Đèn mây treo tường MTT-11 Đèn mây tre được làm từ chất liệu tre, nứa của được là..

more_vertĐèn mây treo tường MTT-12
Chi tiết
Đèn mây treo tường MTT-12close

Đèn mây treo tường MTT-12 - Màu sắc:  tre tự nhiên, hoặc sơn- Chất liệu tre:  Làm từ tre đã được xử lý, trống ẩm mốc, mỗi mọt- Kích thước: nhiều kích thước– Giá liên hệ 0979 083 286/0948 914 229 ( Call/Zalo/Viber/WhatApps)              Sản phầm Đèn mây treo tường MTT-12 Đèn mây tre được làm từ chất liệu tre, nứa của được là..

more_vertĐèn mây treo tường MTT-13
Chi tiết
Đèn mây treo tường MTT-13close

Đèn mây treo tường MTT-13 - Màu sắc:  tre tự nhiên, hoặc sơn- Chất liệu tre:  Làm từ tre đã được xử lý, trống ẩm mốc, mỗi mọt- Kích thước: nhiều kích thước– Giá liên hệ 0979 083 286/0948 914 229 ( Call/Zalo/Viber/WhatApps)              Sản phầm Đèn mây treo tường MTT-13 Đèn mây tre được làm từ chất liệu tre, nứa của được là..

more_vertĐèn mây treo tường MTT-14
Chi tiết
Đèn mây treo tường MTT-14close

Đèn mây treo tường MTT-14 - Màu sắc:  tre tự nhiên, hoặc sơn- Chất liệu tre:  Làm từ tre đã được xử lý, trống ẩm mốc, mỗi mọt- Kích thước: nhiều kích thước– Giá liên hệ 0979 083 286/0948 914 229 ( Call/Zalo/Viber/WhatApps)              Sản phầm Đèn mây treo tường MTT-14 Đèn mây tre được làm từ chất liệu tre, nứa của được là..

more_vertĐèn mây treo tường MTT-15
Chi tiết
Đèn mây treo tường MTT-15close

Đèn mây treo tường MTT-15 - Màu sắc:  tre tự nhiên, hoặc sơn- Chất liệu tre:  Làm từ tre đã được xử lý, trống ẩm mốc, mỗi mọt- Kích thước: nhiều kích thước– Giá liên hệ 0979 083 286/0948 914 229 ( Call/Zalo/Viber/WhatApps)              Sản phầm Đèn mây treo tường MTT-15 Đèn mây tre được làm từ chất liệu tre, nứa của được là..

more_vertĐèn mây treo tường MTT-16
Chi tiết
Đèn mây treo tường MTT-16close

Đèn mây treo tường MTT-16 - Màu sắc:  tre tự nhiên, hoặc sơn- Chất liệu tre:  Làm từ tre đã được xử lý, trống ẩm mốc, mỗi mọt- Kích thước: nhiều kích thước– Giá liên hệ 0979 083 286/0948 914 229 ( Call/Zalo/Viber/WhatApps)              Sản phầm Đèn mây treo tường MTT-16 Đèn mây tre được làm từ chất liệu tre, nứa của được là..

more_vertĐèn mây treo tường MTT-17
Chi tiết
Đèn mây treo tường MTT-17close

Đèn mây treo tường MTT-17 - Màu sắc:  tre tự nhiên, hoặc sơn- Chất liệu tre:  Làm từ tre đã được xử lý, trống ẩm mốc, mỗi mọt- Kích thước: nhiều kích thước– Giá liên hệ 0979 083 286/0948 914 229 ( Call/Zalo/Viber/WhatApps)              Sản phầm Đèn mây treo tường MTT-17 Đèn mây tre được làm từ chất liệu tre, nứa của được là..

more_vertĐèn mây treo tường MTT-18
Chi tiết
Đèn mây treo tường MTT-18close

Đèn mây treo tường MTT-18 - Màu sắc:  tre tự nhiên, hoặc sơn- Chất liệu tre:  Làm từ tre đã được xử lý, trống ẩm mốc, mỗi mọt- Kích thước: nhiều kích thước– Giá liên hệ 0979 083 286/0948 914 229 ( Call/Zalo/Viber/WhatApps)              Sản phầm Đèn mây treo tường MTT-18 Đèn mây tre được làm từ chất liệu tre, nứa của được là..

more_vertĐèn mây treo tường MTT-19
Chi tiết
Đèn mây treo tường MTT-19close

Đèn mây treo tường MTT-19 - Màu sắc:  tre tự nhiên, hoặc sơn- Chất liệu tre:  Làm từ tre đã được xử lý, trống ẩm mốc, mỗi mọt- Kích thước: nhiều kích thước– Giá liên hệ 0979 083 286/0948 914 229 ( Call/Zalo/Viber/WhatApps)              Sản phầm Đèn mây treo tường MTT-19 Đèn mây tre được làm từ chất liệu tre, nứa của được là..

more_vertĐèn mây treo tường MTT-2
Chi tiết
Đèn mây treo tường MTT-2close

Đèn mây treo tường MTT-2 - Màu sắc:  tre tự nhiên, hoặc sơn- Chất liệu tre:  Làm từ tre đã được xử lý, trống ẩm mốc, mỗi mọt- Kích thước: nhiều kích thước– Giá liên hệ 0979 083 286/0948 914 229 ( Call/Zalo/Viber/WhatApps)              Sản phầm Đèn mây treo tường MTT-2 Đèn mây tre được làm từ chất liệu tre, nứa của được làm ..

more_vertĐèn mây treo tường MTT-20
Chi tiết
Đèn mây treo tường MTT-20close

Đèn mây treo tường MTT-20 - Màu sắc:  tre tự nhiên, hoặc sơn- Chất liệu tre:  Làm từ tre đã được xử lý, trống ẩm mốc, mỗi mọt- Kích thước: nhiều kích thước– Giá liên hệ 0979 083 286/0948 914 229 ( Call/Zalo/Viber/WhatApps)              Sản phầm Đèn mây treo tường MTT-20 Đèn mây tre được làm từ chất liệu tre, nứa của được là..

more_vertĐèn mây treo tường MTT-21
Chi tiết
Đèn mây treo tường MTT-21close

Đèn mây treo tường MTT-21 - Màu sắc:  tre tự nhiên, hoặc sơn- Chất liệu tre:  Làm từ tre đã được xử lý, trống ẩm mốc, mỗi mọt- Kích thước: nhiều kích thước– Giá liên hệ 0979 083 286/0948 914 229 ( Call/Zalo/Viber/WhatApps)              Sản phầm Đèn mây treo tường MTT-21 Đèn mây tre được làm từ chất liệu tre, nứa của được là..

more_vertĐèn mây treo tường MTT-22
Chi tiết
Đèn mây treo tường MTT-22close

Đèn mây treo tường MTT-22 - Màu sắc:  tre tự nhiên, hoặc sơn- Chất liệu tre:  Làm từ tre đã được xử lý, trống ẩm mốc, mỗi mọt- Kích thước: nhiều kích thước– Giá liên hệ 0979 083 286/0948 914 229 ( Call/Zalo/Viber/WhatApps)              Sản phầm Đèn mây treo tường MTT-22 Đèn mây tre được làm từ chất liệu tre, nứa của được là..

more_vertĐèn mây treo tường MTT-23
Chi tiết
Đèn mây treo tường MTT-23close

Đèn mây treo tường MTT-23 - Màu sắc:  tre tự nhiên, hoặc sơn- Chất liệu tre:  Làm từ tre đã được xử lý, trống ẩm mốc, mỗi mọt- Kích thước: nhiều kích thước– Giá liên hệ 0979 083 286/0948 914 229 ( Call/Zalo/Viber/WhatApps)              Sản phầm Đèn mây treo tường MTT-23 Đèn mây tre được làm từ chất liệu tre, nứa của được là..

more_vertĐèn mây treo tường MTT-24
Chi tiết
Đèn mây treo tường MTT-24close

Đèn mây treo tường MTT-24 - Màu sắc:  tre tự nhiên, hoặc sơn- Chất liệu tre:  Làm từ tre đã được xử lý, trống ẩm mốc, mỗi mọt- Kích thước: nhiều kích thước– Giá liên hệ 0979 083 286/0948 914 229 ( Call/Zalo/Viber/WhatApps)              Sản phầm Đèn mây treo tường MTT-24 Đèn mây tre được làm từ chất liệu tre, nứa của được là..

more_vertĐèn mây treo tường MTT-25
Chi tiết
Đèn mây treo tường MTT-25close

Đèn mây treo tường MTT-25 - Màu sắc:  tre tự nhiên, hoặc sơn- Chất liệu tre:  Làm từ tre đã được xử lý, trống ẩm mốc, mỗi mọt- Kích thước: nhiều kích thước– Giá liên hệ 0979 083 286/0948 914 229 ( Call/Zalo/Viber/WhatApps)              Sản phầm Đèn mây treo tường MTT-25 Đèn mây tre được làm từ chất liệu tre, nứa của được là..

more_vertĐèn mây treo tường MTT-26
Chi tiết
Đèn mây treo tường MTT-26close

Đèn mây treo tường MTT-26 - Màu sắc:  tre tự nhiên, hoặc sơn- Chất liệu tre:  Làm từ tre đã được xử lý, trống ẩm mốc, mỗi mọt- Kích thước: nhiều kích thước– Giá liên hệ 0979 083 286/0948 914 229 ( Call/Zalo/Viber/WhatApps)              Sản phầm Đèn mây treo tường MTT-26 Đèn mây tre được làm từ chất liệu tre, nứa của được là..

more_vertĐèn mây treo tường MTT-27
Chi tiết
Đèn mây treo tường MTT-27close

Đèn mây treo tường MTT-27 - Màu sắc:  tre tự nhiên, hoặc sơn- Chất liệu tre:  Làm từ tre đã được xử lý, trống ẩm mốc, mỗi mọt- Kích thước: nhiều kích thước– Giá liên hệ 0979 083 286/0948 914 229 ( Call/Zalo/Viber/WhatApps)              Sản phầm Đèn mây treo tường MTT-27 Đèn mây tre được làm từ chất liệu tre, nứa của được là..

more_vertĐèn mây treo tường MTT-28
Chi tiết
Đèn mây treo tường MTT-28close

Đèn mây treo tường MTT-28 - Màu sắc:  tre tự nhiên, hoặc sơn- Chất liệu tre:  Làm từ tre đã được xử lý, trống ẩm mốc, mỗi mọt- Kích thước: nhiều kích thước– Giá liên hệ 0979 083 286/0948 914 229 ( Call/Zalo/Viber/WhatApps)              Sản phầm Đèn mây treo tường MTT-28 Đèn mây tre được làm từ chất liệu tre, nứa của được là..

more_vertĐèn mây treo tường MTT-29
Chi tiết
Đèn mây treo tường MTT-29close

Đèn mây treo tường MTT-29 - Màu sắc:  tre tự nhiên, hoặc sơn- Chất liệu tre:  Làm từ tre đã được xử lý, trống ẩm mốc, mỗi mọt- Kích thước: nhiều kích thước– Giá liên hệ 0979 083 286/0948 914 229 ( Call/Zalo/Viber/WhatApps)              Sản phầm Đèn mây treo tường MTT-29 Đèn mây tre được làm từ chất liệu tre, nứa của được là..

more_vertĐèn mây treo tường MTT-3
Chi tiết
Đèn mây treo tường MTT-3close

Đèn mây treo tường MTT-3 - Màu sắc:  tre tự nhiên, hoặc sơn- Chất liệu tre:  Làm từ tre đã được xử lý, trống ẩm mốc, mỗi mọt- Kích thước: nhiều kích thước– Giá liên hệ 0979 083 286/0948 914 229 ( Call/Zalo/Viber/WhatApps)              Sản phầm Đèn mây treo tường MTT-3 Đèn mây tre được làm từ chất liệu tre, nứa của được làm ..

more_vertĐèn mây treo tường MTT-30
Chi tiết
Đèn mây treo tường MTT-30close

Đèn mây treo tường MTT-30 - Màu sắc:  tre tự nhiên, hoặc sơn- Chất liệu tre:  Làm từ tre đã được xử lý, trống ẩm mốc, mỗi mọt- Kích thước: nhiều kích thước– Giá liên hệ 0979 083 286/0948 914 229 ( Call/Zalo/Viber/WhatApps)              Sản phầm Đèn mây treo tường MTT-30 Đèn mây tre được làm từ chất liệu tre, nứa của được là..

more_vertĐèn mây treo tường MTT-31
Chi tiết
Đèn mây treo tường MTT-31close

Đèn mây treo tường MTT-31 - Màu sắc:  tre tự nhiên, hoặc sơn- Chất liệu tre:  Làm từ tre đã được xử lý, trống ẩm mốc, mỗi mọt- Kích thước: nhiều kích thước– Giá liên hệ 0979 083 286/0948 914 229 ( Call/Zalo/Viber/WhatApps)              Sản phầm Đèn mây treo tường MTT-31 Đèn mây tre được làm từ chất liệu tre, nứa của được là..

more_vertĐèn mây treo tường MTT-32
Chi tiết
Đèn mây treo tường MTT-32close

Đèn mây treo tường MTT-32 - Màu sắc:  tre tự nhiên, hoặc sơn- Chất liệu tre:  Làm từ tre đã được xử lý, trống ẩm mốc, mỗi mọt- Kích thước: nhiều kích thước– Giá liên hệ 0979 083 286/0948 914 229 ( Call/Zalo/Viber/WhatApps)              Sản phầm Đèn mây treo tường MTT-32 Đèn mây tre được làm từ chất liệu tre, nứa của được là..

more_vertĐèn mây treo tường MTT-33
Chi tiết
Đèn mây treo tường MTT-33close

Đèn mây treo tường MTT-33 - Màu sắc:  tre tự nhiên, hoặc sơn- Chất liệu tre:  Làm từ tre đã được xử lý, trống ẩm mốc, mỗi mọt- Kích thước: nhiều kích thước– Giá liên hệ 0979 083 286/0948 914 229 ( Call/Zalo/Viber/WhatApps)              Sản phầm Đèn mây treo tường MTT-33 Đèn mây tre được làm từ chất liệu tre, nứa của được là..

more_vertĐèn mây treo tường MTT-34
Chi tiết
Đèn mây treo tường MTT-34close

Đèn mây treo tường MTT-34 - Màu sắc:  tre tự nhiên, hoặc sơn- Chất liệu tre:  Làm từ tre đã được xử lý, trống ẩm mốc, mỗi mọt- Kích thước: nhiều kích thước– Giá liên hệ 0979 083 286/0948 914 229 ( Call/Zalo/Viber/WhatApps)              Sản phầm Đèn mây treo tường MTT-34 Đèn mây tre được làm từ chất liệu tre, nứa của được là..

more_vertĐèn mây treo tường MTT-35
Chi tiết
Đèn mây treo tường MTT-35close

Đèn mây treo tường MTT-35 - Màu sắc:  tre tự nhiên, hoặc sơn- Chất liệu tre:  Làm từ tre đã được xử lý, trống ẩm mốc, mỗi mọt- Kích thước: nhiều kích thước– Giá liên hệ 0979 083 286/0948 914 229 ( Call/Zalo/Viber/WhatApps)              Sản phầm Đèn mây treo tường MTT-35 Đèn mây tre được làm từ chất liệu tre, nứa của được là..

more_vertĐèn mây treo tường MTT-36
Chi tiết
Đèn mây treo tường MTT-36close

Đèn mây treo tường MTT-36 - Màu sắc:  tre tự nhiên, hoặc sơn- Chất liệu tre:  Làm từ tre đã được xử lý, trống ẩm mốc, mỗi mọt- Kích thước: nhiều kích thước– Giá liên hệ 0979 083 286/0948 914 229 ( Call/Zalo/Viber/WhatApps)              Sản phầm Đèn mây treo tường MTT-36 Đèn mây tre được làm từ chất liệu tre, nứa của được là..

Đèn mây tre treo tường của xưởng Đèn Lông Xưa giới thiệu cho các bạn những loại đèn mây tre mang phong cách truyền thống, được trang trí theo phong cách hiện đại...