Lồng Đèn
0979083286
compare_arrows0

Lồng đèn tết

  • Sort
    Show only in stock:
more_vertLồng đèn kim cương thêu hoa và chữ Chúc Mừng Năm Mới
Chi tiết
Lồng đèn kim cương thêu hoa và chữ Chúc Mừng Năm Mớiclose

Lồng đèn kim cương thêu hoa và chữ Chúc Mừng Năm Mới– Chất liệu: khung tre đã qua xử lý mối mọt– Kiểu vải: vải lụa thêu chữ chúc mứng năm mới– Giá liên hệ – Kích thước: 30-35-40-45-60-65-70-80-100  và trên 100 (cm)lồng đèn thuê phong cảnh được sáng tạo bởi sự kết hợp giữa tay nghề làm lồng đèn tinh xảo của các nghệ nhân và nét thêu mềm mại, tài hoa của người thợ thủ công. Trên nền loại vải lụa Hà ..

more_vertLồng đèn Kim Cương thêu hoa và chữ Tấn Tài Tấn Lộc
Chi tiết
Lồng đèn Kim Cương thêu hoa và chữ Tấn Tài Tấn Lộcclose

Lồng đèn Kim Cương thêu hoa và chữ Tấn Tài Tấn Lộc– Chất liệu: khung tre đã qua xử lý mối mọt– Kiểu vải: vải lụa thêu chữ chúc mứng năm mới– Giá liên hệ – Kích thước: 30-35-40-45-60-65-70-80-100  và trên 100 (cm)lồng đèn thuê phong cảnh được sáng tạo bởi sự kết hợp giữa tay nghề làm lồng đèn tinh xảo của các nghệ nhân và nét thêu mềm mại, tài hoa của người thợ thủ công. Trên nền loại vải lụa Hà Đô..

more_vertLồng đèn Na thêu chữ vạn sử như ý cùng hoa đào
Chi tiết
Lồng đèn Na thêu chữ vạn sử như ý cùng hoa đàoclose

Lồng đèn Na thêu chữ vạn sử như ý cùng hoa đào– Chất liệu: khung tre đã qua xử lý mối mọt– Kiểu vải: vải lụa thêu chư– Giá liên hệ – Kích thước: 30-35-40-45-60-65-70-80-100  và trên 100 (cm)lồng đèn thuê phong cảnh được sáng tạo bởi sự kết hợp giữa tay nghề làm lồng đèn tinh xảo của các nghệ nhân và nét thêu mềm mại, tài hoa của người thợ thủ công. Trên nền loại vải lụa Hà Đông tốt chuy..

more_vertLồng đèn thêu chữ chúc mừng năm mới và hoa đào
Chi tiết
Lồng đèn thêu chữ chúc mừng năm mới và hoa đàoclose

Lồng đèn thêu chữ và hoa đào– Chất liệu: khung tre đã qua xử lý mối mọt– Kiểu vải: vải lụa thêu chữ chúc mứng năm mới– Giá liên hệ – Kích thước: 30-35-40-45-60-65-70-80-100  và trên 100 (cm)lồng đèn thuê phong cảnh được sáng tạo bởi sự kết hợp giữa tay nghề làm lồng đèn tinh xảo của các nghệ nhân và nét thêu mềm mại, tài hoa của người thợ thủ công. Trên nền loại vải lụa Hà Đông tốt chuy..

more_vertLồng đèn tỏi ngược  thêu hoa và chữ Chúc Mừng Năm Mới
Chi tiết
Lồng đèn tỏi ngược thêu hoa và chữ Chúc Mừng Năm Mớiclose

Lồng đèn tỏi ngược thêu hoa và chữ Chúc Mừng Năm Mới– Chất liệu: khung tre đã qua xử lý mối mọt– Kiểu vải: vải lụa thêu chữ chúc mứng năm mới– Giá liên hệ – Kích thước: 30-35-40-45-60-65-70-80-100  và trên 100 (cm)lồng đèn thuê phong cảnh được sáng tạo bởi sự kết hợp giữa tay nghề làm lồng đèn tinh xảo của các nghệ nhân và nét thêu mềm mại, tài hoa của người thợ thủ công. Trên nền loại vải lụa Hà..

more_vertLồng đèn tỏi ngược thêu hoa và chữ Phúc Lộc Thọ
Chi tiết
Lồng đèn tỏi ngược thêu hoa và chữ Phúc Lộc Thọclose

Lồng đèn tỏi ngược thêu hoa và chữ Phúc Lộc Thọ– Chất liệu: khung tre đã qua xử lý mối mọt– Kiểu vải: vải lụa thêu chữ chúc mứng năm mới– Giá liên hệ – Kích thước: 30-35-40-45-60-65-70-80-100  và trên 100 (cm)lồng đèn thuê phong cảnh được sáng tạo bởi sự kết hợp giữa tay nghề làm lồng đèn tinh xảo của các nghệ nhân và nét thêu mềm mại, tài hoa của người thợ thủ công. Trên nền loại vải lụa Hà Đông ..

more_vertLồng đèn tỏi ngược thêu hoa và chữ Tấn Tài Tấn Lộc
Chi tiết
Lồng đèn tỏi ngược thêu hoa và chữ Tấn Tài Tấn Lộcclose

Lồng đèn tỏi ngược thêu hoa và chữ Tấn Tài Tấn Lộc– Chất liệu: khung tre đã qua xử lý mối mọt– Kiểu vải: vải lụa thêu chữ chúc mứng năm mới– Giá liên hệ – Kích thước: 30-35-40-45-60-65-70-80-100  và trên 100 (cm)lồng đèn thuê phong cảnh được sáng tạo bởi sự kết hợp giữa tay nghề làm lồng đèn tinh xảo của các nghệ nhân và nét thêu mềm mại, tài hoa của người thợ thủ công. Trên nền loại vải lụa Hà Đô..

more_vertLồng đèn tỏi thêu hoa và chữ An Khang Thịnh Vượng
Chi tiết
Lồng đèn tỏi thêu hoa và chữ An Khang Thịnh Vượngclose

Lồng đèn tỏi thêu hoa và chữ An Khang Thịnh Vượng– Chất liệu: khung tre đã qua xử lý mối mọt– Kiểu vải: vải lụa thêu chữ chúc mứng năm mới– Giá liên hệ – Kích thước: 30-35-40-45-60-65-70-80-100  và trên 100 (cm)lồng đèn thuê phong cảnh được sáng tạo bởi sự kết hợp giữa tay nghề làm lồng đèn tinh xảo của các nghệ nhân và nét thêu mềm mại, tài hoa của người thợ thủ công. Trên nền loại vải lụa Hà Đôn..

more_vertLồng đèn tỏi thêu hoa và chữ Vạn Sự Như Ý
Chi tiết
Lồng đèn tỏi thêu hoa và chữ Vạn Sự Như Ýclose

Lồng đèn tỏi thêu hoa và chữ Vạn Sự Như Ý– Chất liệu: khung tre đã qua xử lý mối mọt– Kiểu vải: vải lụa thêu chữ chúc mứng năm mới– Giá liên hệ – Kích thước: 30-35-40-45-60-65-70-80-100  và trên 100 (cm)lồng đèn thuê phong cảnh được sáng tạo bởi sự kết hợp giữa tay nghề làm lồng đèn tinh xảo của các nghệ nhân và nét thêu mềm mại, tài hoa của người thợ thủ công. Trên nền loại vải lụa Hà Đông tốt ch..

more_vertLồng đèn tròn thêu hoa và chữ An Khang Thịnh Vượng
Chi tiết
Lồng đèn tròn thêu hoa và chữ An Khang Thịnh Vượngclose

Lồng đèn tròn thêu hoa và chữ An Khang Thịnh Vượng– Chất liệu: khung tre đã qua xử lý mối mọt– Kiểu vải: vải lụa thêu chữ chúc mứng năm mới– Giá liên hệ – Kích thước: 30-35-40-45-60-65-70-80-100  và trên 100 (cm)lồng đèn thuê phong cảnh được sáng tạo bởi sự kết hợp giữa tay nghề làm lồng đèn tinh xảo của các nghệ nhân và nét thêu mềm mại, tài hoa của người thợ thủ công. Trên nền loại vải lụa Hà Đô..

more_vertLồng đèn tròn thêu hoa và chữ Vạn Sự Như Ý
Chi tiết
Lồng đèn tròn thêu hoa và chữ Vạn Sự Như Ýclose

Lồng đèn tròn thêu hoa và chữ Vạn Sự Như Ý– Chất liệu: khung tre đã qua xử lý mối mọt– Kiểu vải: vải lụa thêu chữ chúc mứng năm mới– Giá liên hệ – Kích thước: 30-35-40-45-60-65-70-80-100  và trên 100 (cm)lồng đèn thuê phong cảnh được sáng tạo bởi sự kết hợp giữa tay nghề làm lồng đèn tinh xảo của các nghệ nhân và nét thêu mềm mại, tài hoa của người thợ thủ công. Trên nền loại vải lụa Hà Đông tốt c..

more_vertLồng đèn đĩa bay thêu hoa và chữ An Khang Thịnh Vượng
Chi tiết
Lồng đèn đĩa bay thêu hoa và chữ An Khang Thịnh Vượngclose

Lồng đèn đĩa bay thêu hoa và chữ An Khang Thịnh Vượng– Chất liệu: khung tre đã qua xử lý mối mọt– Kiểu vải: vải lụa thêu chữ chúc mứng năm mới– Giá liên hệ – Kích thước: 30-35-40-45-60-65-70-80-100  và trên 100 (cm)lồng đèn thuê phong cảnh được sáng tạo bởi sự kết hợp giữa tay nghề làm lồng đèn tinh xảo của các nghệ nhân và nét thêu mềm mại, tài hoa của người thợ thủ công. Trên nền loại vải lụa Hà..

more_vertLồng đèn đĩa bay thêu hoa và chữ Chúc Mừng Năm Mới
Chi tiết
Lồng đèn đĩa bay thêu hoa và chữ Chúc Mừng Năm Mớiclose

Lồng đèn đĩa bay thêu hoa và chữ Chúc Mừng Năm Mới– Chất liệu: khung tre đã qua xử lý mối mọt– Kiểu vải: vải lụa thêu chữ chúc mứng năm mới– Giá liên hệ – Kích thước: 30-35-40-45-60-65-70-80-100  và trên 100 (cm)lồng đèn thuê phong cảnh được sáng tạo bởi sự kết hợp giữa tay nghề làm lồng đèn tinh xảo của các nghệ nhân và nét thêu mềm mại, tài hoa của người thợ thủ công. Trên nền loại vải lụa Hà Đô..

Lồng đèn được người dân châu á, sử dụng trong trang trí các sự kiện quan trọng nhất là tết cổ truyền, được sử dụng trong trang trí nhà cửa, nơi công cộng, cũng như trung tâm thương mại, nhà hàng, khách sạn